In- en uitschrijven leden

Inschrijven

Komt u ook korfballen bij C.K.V. Vlug en Vaardig / KCN ?

Het is leuk, het is goed voor je, het is voor jongens en meisjes, het is een teamsport en het is niet duur.

U kunt lid worden door het inschrijfformulier-2023-01-01 in te vullen. In het clubhuis zijn ook inschrijfformulieren aanwezig.

Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kunt u inleveren tijdens de training of via de post of e-mail opsturen naar de ledenadministratie ledenadministratie@vlugenvaardig.nl.

Voor de periode 1 januari 2023 tot 1 januari 2024 geldt er voor de eerste drie maanden een 50% korting op de contributie welke ingaat na de maand van inschrijving.
Voor de maand van inschrijving wordt geen contributie gerekend.

Uitschrijven

Wanneer u wilt opzeggen kan dat schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie.

Voor spelende leden geldt dat de opzegging moet plaatsvinden begin mei en voor 1 juni in overleg met jeugd/senioren commissie. Teamopgaves voor het volgend seizoen worden in mei bepaald en opgegeven aan de bond.

Ook dienen alle in bruikleen zijnde spullen te worden geretourneerd. Dit zal in principe alleen het wedstrijdshirt zijn.

Voor niet spelende leden geldt dat de opzegging moet plaatsvinden voor 1 juli.

Na 1 juli volgt voor zowel spelend als niet spelende leden een automatisch lidmaatschap verlenging voor het volgend seizoen (12 maanden juli tot en met juni).

Wilt u eerder opzeggen in het seizoen dan wordt het lidmaatschap vanaf aangegeven datum omgezet in niet-spelend lid en is bijbehorende contributie verplicht tot en met juni. Per 1 juli wordt het lidmaatschap dan beëindigd.

Wijzigingen

Wijzigingen voor naam, adres, woonplaats, rekening, telefoon, mobiel, e-mail en lidmaatschap kunt u via e-mail doorgeven aan ledenadministratie@vlugenvaardig.nl.

De incasso vindt plaats volgens Standaard Europees incasso (SEPA) sinds 1 januari 2014 met incassant ID: NL09ZZZ405317670000

Namens de ledenadministratie met vriendelijke groet,
Arjen Pet
Thomas Prinslaan 129
1035SK Amsterdam
Telefoon: 020-6336570
ledenadministratie@vlugenvaardig.nl